Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Buletin Informativ (Legea 544/2001)

  

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau  instituţiei publice;                                         

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice;                               

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;     

d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice;                                  

e) Audienţe;                                                          

f) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;  S.P.C.E.P. Dej este serviciu fără personalitate juridică, activitatea financiar-contabilă se derulează prin ordonatorul de credit - Primăria municipiului Dej.                   

g) Programele şi strategiile proprii;  S.P.C.E.P. Dej este serviciu fără personalitate juridică, și pune în aplicare, în parte ce îl privesc, programele și strategiile elaborate de  ordonatorul de credit - Primăria municipiului Dej .  

h) Lista cuprinzând documentele de interes public;                                                         

i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;                     

j) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la  informaţiile de interes public solicitate: