Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Anexa 9 privind mențiunile existente pe marginea actelor de stare civilă

Se eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări...

Citește mai mult >

Livret de familie

ACTE NECESARE

Citește mai mult >

Înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui și/sau a prenumelui intervenite în străinătate

  Art. 117 alin. (1) din H.G. 64/2011 Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă : ...

Citește mai mult >

Înscrierea mențiunii de divorț pronunțat în străinătate

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de c ăsătorie ...

Citește mai mult >

Înscrierea mențiunilor privind căsătoria încheiată în străinătate și desfăcută prin divorț...

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere; Competenţă: Primăria care...

Citește mai mult >