Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Conducere

Conducerea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej

 

În conformitate cu prevederile art.11 din H.C.L. Dej nr.15/31.03.2011 conducerea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej este asigurată de şeful serviciului.

Funcția de șef al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej este ocupată de domnul ing. Pîrv Ioan.

Datele de contact ale șefului serviciului se regăsesc în secțiunea contact din cadrul site-ului www.evidentadej.ro/contact

           

Potrivit prevederilor art.155 alin.(5) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coordonarea activității serviciilor publice locale este asigurată de Primarul unității administrativ teritoriale.

Funcția de Primar al municipiului Dej este ocupată de domnul ing. Morar Costan.

Datele de contact ale Primarului municipiului Dej se regăsesc în cadrul site-ului www.primariadej.ro.