Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Formulare tip

Lista cu cele mai uzuale cereri/declarații tipizate

Pentru evidența persoanelor:

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 1) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

2. Cerere pentru eliberarea actului de  identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în RO (Anexa 2) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

3. Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (Anexa 3) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

4. Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România (Anexa 4) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

5. Declaraţie de primire în spatiul locativ al proprietarului  (Anexa 5) – Durata medie de completare a formularului este de 1 minut.

6. Declaraţie de primire în spatiul locativ al proprietarului, prin mandatar (Anexa 6) – Durata medie de completare a formularului este de 1 minut.

7. Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului (Anexa 7) – Durata medie de completare a formularului este de 1 minut.

8. Cerere pentru eliberare Adeverință cu domiciliile avute (Cerere)   - Durata medie de completare a formularului este de 1 minut.

Pentru starea civilă:

1. Cerere eliberare a certificatului de naştere (Duplicat CN) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

2. Cerere eliberare a certificatului de naştere pentru minor (Duplicat CN minor) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

3. Cerere eliberare a certificatului de naştere prin împuternicit (Duplicat CN cu procură) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

4. Cerere eliberare a extrasului multilingv de naştere (EMN) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

5. Cerere eliberare a certificatului de căsătorie (Duplicat CC) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

6. Cerere eliberare a certificatului de căsătorie prin împuternicit (Duplicat CC cu procură) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

7. Cerere eliberare a extrasului multilingv de căsătorie (EMC) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

8. Cerere eliberare a certificatului de căsătorie (Duplicat CD) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

9. Cerere eliberare a certificatului de deces prin împuternicit (Duplicat CD cu procură) – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

10. Cerere eliberare a extrasului multilingv de deces (EMD)  – Durata medie de completare a formularului este de 3 minute.

11. Cerere transcriere certificat/extras de naștere din străinătate (Cerere tr. CN) – Durata medie de completare a formularului este de 4 minute. 

12. Cerere transcriere certificat/extras de căsătorie din străinătate (Cerere tr. CC) – Durata medie de completare a formularului este de 4 minute.

13. Cerere transcriere certificat/extras de deces din străinătate (Cerere tr. CD) – Durata medie de completare a formularului este de 4 minute.

14. Declarația de căsătorie (Decl. căsătorie) – Durata medie de completare a formularului este de 10 minute.

15. Cerere divorț pe cale administrativă (Cerere divorț) – Durata medie de completare a formularului este de 5 minute.

16. Cerere publicare anunț schimbare nume la Monitorul Oficial (Cerere SNCA la MO) – Durata medie de completare a formularului este de 5 minute.

17. Cerere de schimbare de nume (Cerere SNCA) – Durata medie de completare a formularului este de 5 minute.

 

IMPORTANT !!!

În secțiunea din site, aferentă fiecărei categorii de informații, aveți la dispoziție spre vizualizare/listare/descărcare toate formularele necesare.

Toate cererile/declarațiile, se vor semna, la ghișeele serviciului, în fața lucrătorilor de evidența persoanelor și stare civilă.