Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Zi Aniversară - 24 Martie - Ziua Evidenței Persoanelor

                            

24 MARTIE, ZIUA ANIVERSARĂ A EVIDENȚEI PERSOANELOR 

>>> 102 ani de existență <<<

       

1.Urmare a documentării efectuate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor , acronim D.G.E.P. ( fostă Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date) în cadrul Arhivelor Naţionale, sub îndrumarea specialiştilor acestei instituţii, a fost identificată Legea nr.812/19.03.1915 pentru controlul străinilor, controlul unora din stabilimentele publice şi pentru înfiinţarea unui birou al populaţiunii, publicată în Monitorul Oficial din data de 20.03.1915, acesta fiind primul act normativ care a reglementat aspecte privind ţinerea evidenţei cetăţenilor români şi eliberarea unor documente de identitate, precum şi înfiinţarea unui ,,birou al populaţiunii,,.

În principal, pe linie de evidenţa populaţiei, actul normativ de referinţă stipula obligaţia ca organele poliţiei să elibereze acte de identitate şi să înscrie în anumite registre, toţi românii şi străinii; persoanele care işi schimbau domiciliul trebuiau să declare acest lucru biroului populaţiunii la care erau înscrise.

Potrivit dispoziţiilor art.44 din Legea nr.812/1915, data punerii în aplicare a prevederilor din Capitolul III ,,privitoare la biroul populaţiunii,,, se stabileşte prin decret regal pe baza unui jurnal al Consiliului de Miniştri.

În considerarea prevederilor legale mai sus menţionate, la solicitarea Ministrului de Interne, prin Jurnalul nr.436 din data de 12.03.1921, Consiliul de Miniştri a autorizat să fie supus aprobării Majestăţii Sale Regelui, proiectul de Regulament pentru punerea  în aplicare a Capitolului III din Legea nr.812/1915, respectiv pentru înfiinţarea unui birou al populaţiunii.

În referatul nr.13205/1921 prezentat Consililului de Miniştri de către Ministrul de Interne se menţionează ,,Bine voiţi a cunoaşte că până în prezent nu a existat un regulament pentru punerea în aplicare a arătatului capitol din zisa lege,,.

În aceste condiţii, s-a semnat Decretul Regal nr.947/19.03.1921 care a fost publicat în Monitorul Oficial din data de 24.03.1921, prin care s-a aprobat Regulamentul pentru punerea în aplicare a Capitolului III din Legea nr.812/1915 pentru controlul străinilor, controlul unora din stabilimentele publice şi pentru înfiinţarea unui birou al populaţiei.

 

2.Activităţile de documentare în cadrul Arhivelor Naţionale au vizat stabilirea unui moment reprezentativ pentru D.G.E.P. şi implicit pentru personalul ce activează în domeniul evidenţei persoanelor și stării civile, respectiv stabilirea zilei aniversare a evidenţei persoanelor.

Urmare a primirii avizului Comisiei de însemne heraldice a M.A.I., demersul D.G.E.P. s-a concretizat prin publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.88  din 31.01.2017 a Ordinului ministrului afacerilor interne nr.12/2017 pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr.176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, prin care s-a stabilit ziua D.G.E.P. , în data de 24 martie.

 

Această zi reprezintă sărbătoarea tuturor celor care contribuie la înregistrarea faptelor de stare civilă în documente și în registre informatice, la emiterea certificatelor de stare civilă, la eliberarea actelor de identitate, precum și la administrarea bazelor de date.

 

3.Cu această ocazie, la ceas aniversar,

  • Mulțumesc colegilor mei din cadrul S.P.C.E.P. Dej și îi felicit pentru activitatea desfășurată în sprijinul cetățenilor din municipiul Dej  și din cele 11 comune arondate ;
  • Mulțumesc autorităților administrației publice locale  din municipiul Dej, respectiv:
    • Consiliului local al municipiului Dej,
    • Primarului municipiului Dej, domnul  Morar Costan.
  • Mulțumesc  Serviciilor din aparatul de specialitate al primarului, Instituțiilor de pe raza municipiul Dej și în mod deosebit Poliției municipiului Dej, pentru colaborare și sprijinul acordat în vederea desfășurării în bune condiții a activității acestui serviciu.
  • De asemenea mulțumesc cetățenilor din raza de competență teritorială a S.P.C.E.P. Dej care au înțeles necesitatea și au respectat obligația legală de a deține un act de identitate valabil.

 

La mulți ani Evidența persoanelor !

 

 

Şeful serviciului,

Comisar-şef de poliţie PÎRV IOAN

                                                                                                                    

                                                                                             

 

< Inapoi