A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/Anunturi.php

Line Number: 31

Backtrace:

File: /home/evidentadej/project/application/controllers/Anunturi.php
Line: 31
Function: _error_handler

File: /home/evidentadej/project/index.php
Line: 320
Function: require_once

Municipiul Dej

Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

!!! STARE DE ALERTĂ !!! Program de lucru cu publicul pe perioada stării de alertă*. LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI: 9:00-12:00 și 13:00-15:00 VINERI: 9:00-12:00 * Pe perioada valabilității acestui program de lucru cu publicul programările on-line și telefonice la evidența persoanelor se vor face obligatoriu în acest interval chiar dacă aplicația de programare ON-LINE la evidența persoanelor permite programări conform programului normal de lucru cu publicul.

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:30

Marti 8:15-12:00 13:00-16:30

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:30

Joi 8:15-12:00 13:00-16:30

Vineri 8:15-14:00

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:30

Marti8:15-12:00 13:00-16:30

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:30

Joi8:15-12:00 13:00-16:30

Vineri8:15-14:00

Transcriere - căsătorie înregistrată în străinătate

Important: În baza actelor de stare civilă încheiate în străinătate se pot obține certificate de stare civilă românești prin înscrierea acestora în registrele de stare civilă române aflate la Misiunea diplomatică a României din țara de rezidență.

 

Competenţa teritorială- s.p.c.l.e.p. sau primăria de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul; Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se adresează primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară, ori dacă nu au avut niciodată domiciliu în România, Primarului  Sectorului 1 al municipiului Bucureşti;

ACTE NECESARE

1. Cerere tip, se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici - se semnează în momentul depunerii. Cererea de transcriere se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);

2. Certificatul /extrasul/ extrasul multilingv de căsătorie eliberat de autorităţile din străinătate, în original şi  fotocopie

     ►Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE/CONVENŢII/ACORDURI de asistenţă judiciară este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

     ►Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;

     ►Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;

     ►Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16 semnată la Viena la 8 septembrie 1976 de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă.

3. Traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de căsătorie în original și fotocopie;

4. Actele de identitate ale soţilor (carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport  cu domiciliul în străinătate, în original şi fotocopie;

5. Certificate de naştere(extrasul multilingv pentru soţul cetăţean străin) în original şi fotocopii;

6. Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul/extrasul multilingv de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

7. Declaraţie din partea soţului care solicită transcrierea că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit - se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici ;

8. Declaraţia notarială a ambilor soţi din care să rezulte legea aplicabilă efectelor căsătoriei, română ori străină după caz, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la regimul matrimonial ales (căsătorii încheiate după data de 01.10.2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare):

              în cazul în care legea aplicabilă este legea română, se declară şi regimul matrimonial ales, comunitatea legală, separaţia de bunuri, comunitatea convenţională, în ultimele două cazuri prezentându-se şi convenţia matrimonială autentificată de notarul public;

             în situaţia în care legea aplicabilă este legea străină şi totodată se prezintă o convenţie matrimonială încheiată în străinătate, aceasta trebuie apostilată sau supralegalizată, după caz;

9. Procura specială în original, în cuprinsul căruia să se specifice: “pentru transcriererea certificatului/extrasului de căsătorie şi eliberarea certificatului românesc”. Dacă este dată la un notar din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);

10. Dovada achitării taxei speciale  (60 lei) - se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro

11. Dovada achitării taxei speciale  (12 lei) - se poate achita la Poşta Română în CONT DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CLUJ RO57TREZ21621G335000XXXX    C.U.I. 17637157 

< Inapoi