A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/Anunturi.php

Line Number: 31

Backtrace:

File: /home/evidentadej/project/application/controllers/Anunturi.php
Line: 31
Function: _error_handler

File: /home/evidentadej/project/index.php
Line: 320
Function: require_once

Municipiul Dej

Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

!!! STARE DE ALERTĂ !!! Program de lucru cu publicul pe perioada stării de alertă*. LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI: 9:00-12:00 și 13:00-15:00 VINERI: 9:00-12:00 * Pe perioada valabilității acestui program de lucru cu publicul programările on-line și telefonice la evidența persoanelor se vor face obligatoriu în acest interval chiar dacă aplicația de programare ON-LINE la evidența persoanelor permite programări conform programului normal de lucru cu publicul.

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:30

Marti 8:15-12:00 13:00-16:30

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:30

Joi 8:15-12:00 13:00-16:30

Vineri 8:15-14:00

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:30

Marti8:15-12:00 13:00-16:30

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:30

Joi8:15-12:00 13:00-16:30

Vineri8:15-14:00

Transcriere - naștere înregistrată în străinătate

        Important: În baza actelor de stare civilă încheiate în străinătate se pot obține certificate de stare civilă românești prin înscrierea acestora în registrele de stare civilă române aflate la Misiunea diplomatică a României din țara de rezidență.

ACTE NECESARE

1. Cerere tip de transcriere, se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici - se semnează în momentul depunerii la primăria de domiciliu al solicitantului(unul dintre părinţi), în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată. Pentru cetăţenii români cu domiciliu în străinătate aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. Minorii peste 14 vor solicita transcrierea în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore. În cazul în care părinţii au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului; Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi. Pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P., iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

2. Certificatul, extrasul/extrasul multilingv de naştere eliberat de autorităţile străine, în original;

     ►Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE/CONVENŢII/ACORDURI de asistenţă judiciară este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

     ►Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;

     ►Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;

     ►Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile  Convenţiei nr.16 semnate la Viena în 8 septembrie 1976 de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă.

3. Fotocopia certificatului, extrasului/extrasului multilingv de naştere;

4. Traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de naştere în original şi fotocopie ;

5. Act de identitate în original şi copie:

     ►pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară - buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie;

     ►pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate - paşaport şi adeverinţă din care să rezulte ultimul domiciliu avut în ţară, eliberată de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu avut în ţară;

     ►persoanele care se legitimează cu permis de şedere pe termen lung, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă domiciliul în România, şi fac dovada cu Certificatul de cetăţenie vor adresa cererea primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere;

6. Documente justificative pentru completarea unor rubrici (copii ale certificatelor de stare civilă ale părinţilor-certificate/extrase multilingve de naştere, căsătorie) în original şi copie;

7. Declaraţie privind domiciliul copilului din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului,  în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite; - se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici ;

8. Declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există  un alt act transcris/înscris sau reconstituit  - se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici ;

9. Procura specială autentificată în original (cu specificarea: “pentru transcrierea certificatului / extrasului /extrasului multilingv de naştere şi eliberarea certificatului românesc”) şi traducerea, dacă este dată în limba statului de origine al certificatului/extrasului, autentificată de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;

10. Dovada achitării taxei speciale  (60 lei) - se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro

11. Dovada achitării taxei speciale  (12 lei) - se poate achita la Poşta Română în CONT DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CLUJ RO57TREZ21621G335000XXXX          C.U.I. 17637157 

< Inapoi