A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/Anunturi.php

Line Number: 31

Backtrace:

File: /home/evidentadej/project/application/controllers/Anunturi.php
Line: 31
Function: _error_handler

File: /home/evidentadej/project/index.php
Line: 320
Function: require_once

Municipiul Dej

Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Schimbarea pe cale administrativă a numelui și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea

 Legislaţie specifică: LEGEA   Nr. 119/1996 din 16 octombrie 1996    *** Republicată, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare.                         

 Cetăţenii romani pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, in conditiile prezentei ordonante. 

  Competenţa teritorială – s.p.c.l.e.p. sau  primăria de la locul de domiciliu al solicitantului. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate - s.p.c.l.e.p  sau primăria de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, dacă nu a avut vreodată domiciliu în ţară la Direcţia Stare Civilă - Sector 1, Bucureşti.

 

   Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 

    a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

    b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

    c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

    d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte şi doreşte simplificarea acestuia;

    e) când persoana în cauză este cunoscută cu un prenume şi doreşte adăugarea acestuia la prenumele iniţial, cu respectarea dispoziţiilor legale privind numărul maxim de cuvinte din care poate fi format prenumele;

    f) când persoana în cauză poartă un nume de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;

    g) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere sau purtat anterior;

    h) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor, cu respectarea dispoziţiilor art. 41^4;

    i) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei;

    j) când unul dintre soţi sau ambii doreşte/doresc schimbarea numelui de familie comun sau reunit purtat în timpul căsătoriei, cu respectarea dispoziţiilor art. 282 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu consimţământul celuilalt soţ, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă;

    k) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, în formele prevăzute la art. 416 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, însă, întrucât nu s-a încuviinţat şi purtarea numelui de familie al acestuia, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

    l) când prenumele purtat este specific sexului opus;

    m) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând hotărâre judecătorească definitivă;

    n) când persoana în cauză are numele schimbat în străinătate şi nu are act administrativ străin, făcând dovada cu privire la aceasta cu paşaportul/actul de identitate emis de autorităţile străine;

    o) alte cazuri temeinic justificate.
 

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în urmatoarele cazuri:  

    a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;

    b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;

    c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;

    d) când în urma divorţului un fost soţ păstrează numele de familie purtat în căsătorie şi doreşte un nume purtat anterior căsătoriei sau numele dobândit la naştere;

    e) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;

    f) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii, cu consimţământul fostului soţ, dat în forma autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă;

    g) când părinţii au divorţat, iar părintele care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei solicită pentru copil să poarte acelaşi nume de familie cu el;

    h) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie şi doreşte schimbarea numelui de familie al copilului/copiilor pentru a purta nume de familie comun;

    i) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei şi celălalt soţ doreşte să poarte nume de familie comun cu acesta;

    j) când părintele căruia i-a fost încredinţat un minor în urma divorţului solicită ca acesta să-i poarte numele de familie dobândit ca urmare a încheierii unei noi căsătorii, cu consimţământul soţului şi al celuilalt părinte al minorului, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă.

        
PROCEDURA:
Cererea de schimbare a numelui, trebuie să fie întemeiată (cu unul din motivele descrise mai sus).

Etapa I - Publicarea cererii de schimbare de nume şi/sau prenume în  Monitorul Oficial, Partea III

Se face pe baza:

- Cerere tip ( se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici ) de publicare  a intenţiei de schimbare a numelui/ prenumelui către Monitoul Oficial al României, partea a III-a,  avizată de către funcţionarul de stare civilă   de la primăria de domiciliu. (Cererea de schimbare a numelui se publică în M.O. al României, Partea a III-a prin grija şi pe cheltuiala petiţionarului.)

- cartea de identitate, certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, în original ;

Opoziţia la intenţia de schimbare a numelui

- orice persoana interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

- opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui raza de competenta teritorială îşi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativă.

Etapa II - Intocmirea dosarului propriu-zis  de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

ACTE NECESARE:

1. Cerere tip, se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici 

2. Certificat de cazierul judiciar (valabil 6 luni)

3. Certificatele de stare civilă (după caz – de naştere/ naştere copil/ căsătorie/ deces al fostului soţ), în original.

4. Un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)

5.Cartea de identitate a solicitantului/ sentinţa de divorţ, alte acte doveditoare etc, în original. 

6. Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

7. Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, pentru copiii minori;

8. Declaraţii autentificate la notar – de tip consimţământ, de notorietate, etc;

9. Procura specială autentificată , în original;

10. Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

11. Dovada achitării taxei speciale  (65 lei) - se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro

Precizări: Cetăţeanul român cu domiciliul în străinătare, va ataşa la cerere pe lângă documentele mai sus menţionate şi următoarele documente:         
1) Paşaport românesc;
2) Adeverinţă  cu ultimul domiciliu avut în România care se solicită de la Serviciul de evidenţă a persoanelor; 
3) Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu are datorii faţă de statul român, în locul certificatului de cazier fiscal. Aceasta va fi dată la: - notar public din România, la ambasada / consulatul roman din ţara în care se află cetăţeanul sau la un  notar străin situaţie în care va conţine  Apostila Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961, sau după caz  spralegalizare.

Important de ştiut :

Referitor la minor

- schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.

- schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Referitor la persoanele căsătorite

- în cazul în care soţii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ.

- schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ.

- schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere.

< Inapoi